Digitaliseerimine 17112017 Seth Lackman

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. Miks...?

7. Eesti suurimad kitsaskohad

23. 2017

10. UUTE TEHNOLOOGIATE RAKENDAMINE TÖÖSTUSES TÄNA JA TULEVIKUS

16. Business models

6. Eesti positsioon digitechnoloogiate kasutajana

11. Erinevate tööstusarude digitaliseerimine

1. Miks mõelda Tööstus 4.0 - st? 17.11.2017

5. Four wave of convergence ?

17. Strategy is primarily development internally

14. Motivation – the individualisation of the markets

20. Digitalisation requires mastering six fields of action

15. Top goals : Better processes and capacity utilisation

3. An existential challenge for the whole economy Which statements are applicable in connection with the digitization of your business?

13. Kasud ? TÄIENDA V TULU KULUDE ALANDAMINE, TOOTLIKKUSE KASV TÖÖSTUS 4.0 Uued digitooted ja -teenused Suur - andmed ja analüüs Suur em lisand- väärtus Isiklikud tooted T oodete ja teenuste digitali- seerimine Väiksemad logistika- kulud Reaal- ajas kvaliteedi- kontr oll Reaal- ajas pr otsesside ja toote jälgimine Kliendi- põhine paindlik tootmine Ennetav hooldus T erviklik r eaal- ajas planeeri- mine Lühem tsükli- aeg, varude taaskasutus Digitaalne ar endus, simud ja liitr eaalsus Pr otsesside digitali- seerimine ja automat.

18. Where to start? Standing on the shoulders of giants ? Innovation by start - ups ? Internally ? Lighthouse project ?

9. Kliendid ▪ Tellitava partii suurused järjest vähenevad ▪ Erinevate toodete arv järjest suureneb ▪ Kliendid ootavad järjest lühemaid tarnetähtaegu ▪ Kliendid ootavad 99% tarnekindlust ▪ Kliendid ei soovi hoida enda juures vaheladusid ▪ Klientide surve hindu alandada ei vähene

22. ▪ Utilize the collective intelligence of your staff, and then augment it by the wisdom of your customers and partners ▪ Start with a lighthouse Project ▪ Digital transformation is about creativity and implementation; technology is not the limiting factor ▪ Tidy up your room before playing outside – smooth processes, data, and infrastructure are must - haves ▪ Do not turn everything upside down; digital transformation requires a managed evolution ▪ Continuously reassess your digital transformation with an eye on the moving target Management tips for digital transformation

21. Management tips for digital transformation ▪ No customer benefits? No Action! Assure that there is a customer - centric use case for your digital initiatives ▪ Wherever you are in the supply chain, focus on the end - user ▪ Focus on people (i.e., users and employees), not on technology ▪ Smartify your products and extend them by services ▪ “All digital” will seldom be the winning model; it is about smart digital - physical fusion ▪ Destroy your business model, before others do ▪ Being digital is much more than having an app; it is back - end to front - end

19. Lighthouse projects – not powerpoint will unlock your transformation value ? ▪ Lighthouse projects simply focus on implementation, fast delivery and creating a positive culture for digital transformation. A lighthouse project is a – short - term, – well defined, – measurable project that serves as a model — or a “lighthouse” for other similar projects within the broader digital transformation initiative. ▪ Show, Don’t Tell via a Lighthouse Project ▪ Lighthouse Projects, Not PowerPoints, Will Unlock Your Transformation Value

4. Digitaliseerime Eesti majanduse ning ekspordime neid oskusi Aastal 2020 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses 1 3 4 Arendame e - Riiki ning oleme IKT - d tundev seadusandluse valvekoer Kasvatame haritud IKT tööjõudu ning suuname teadus - arenduse IKT äriga koostööle Suuname digimajanduse ning e - Riigi väärilise digitaalse taristu arengut PÕHISUUNAD VÕIMALDAJAD Käivitame IKT strateegia 2030 loomise Tagame ITL’i ja IKT sektori hääle mõjukuse läbi tulemuskeskse organisatsiooni 2

12. Tööstus 3.0 vs. Tööstus 4.0 Tööstus 3.0 Tööstus 4.0 Toode Madalama lisandväärtusega lihtsad ja passiivsed tooted (toode) Kõrgema lisandväärtusega intelligentsed tooted ( toode+teenus ) Tootmisprotsess Passiivsed, omavahel seostamata ja töötajate pidevat kohalolu nõudvad plaanipõhised protsessid Autonoomsed, terviklikud töövooga, enesekontrolliga tootmiskomponendid ja – protsessid Inimene Töötajad teevad lihtsat tööd Töötajad teevad targemat ja kõrgemat lisandväärtust loovat tööd Seadmed Erinevad tarkvara - ja seadmete süsteemid ei ühildu, visuaal ja loogikad on erinevad Täielik ühilduvus, seostatus ning läbipaistev andmete ja info liikumine Ärimudel Jäigad ja standardiseeritud äriprotsessid ning väärtusahelad, mis on s uunatud masstootmisele Võime paindlikult äriprotsesse kohandada ja muuta ning personaliseerida Info liikumine Andmed on, kuid ei kasutata Kõigi andmete kasutamine kogu väärtusahelas

8. PwC aastal 2014 ▪ Digitized products and service generate 110 billion EUR of additional revenue / year for the European industry ▪ By 2020 European industrial companies will invest 140 billion EUR annually in Industry 4.0 applications ▪ In 5 years , more than 80% of companies will have digitized their value chain ▪ 18% increase of efficiency within 5 years

Views

 • 2936 Total Views
 • 2356 Website Views
 • 580 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 12 emliit.ee
 • 121 www.emliit.ee
 • 4 eml.aadb.ee
 • 18 eml.aadb.ee:20110