Kulumine ja kulumiskindlus (triboloogia), Maksim Antonov ja Fjodor Sergejev, TTÜ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1.

11. 11

13. 13 Näidisseade 2: Löök - abrasiivne seade reguleeritava inertsiooniga (patenteeritud)

18. 18 Tänan kuulamast! Küsimused? www.ttu.ee/tribo

15. 15 Seadmed katsekehade Ettevalmistamiseks ja karakteriseerimiseks Mikroskoobid, tarkvarad piltide analüüsimiseks, 2D kontaktne ja 3 - D optiline profilomeeter

12. 12 Kumb on nutikam ? Kahju on suurem/kiirem suurema inertsiooni tõttu A B

5. 5 Hind: 50 EUR/jm ? Hind: 10 EUR/jm Tootja: A Tootja: B

10. 10 Näidisseade 1: CETR/Bruker UMT - 2 universaalne arvutiga kontrollitav tribomeeter Võimalused: adhesioon, abrasiiv, väsimus, korrosioonmehaanilinekulumine

14. 14 Kasutusvaldkond: Templid Kasutusvaldkond: Konveierid, mullaharimise riistad, eriprotsessid Kasutusvaldkond: purustid, puurid, asfalti lõikemasinad, läbinduskombainid.

2. Click to edit Master title style Kulumine ja kulumiskindlus (triboloogia) M aksim Antonov ja Fjodor Sergejev Mehaanika ja tööstustehnika instituut Inseneriteaduskond , TTÜ

8. 8 Üld Tolm+müra Müra Puhas 3 . Laboriruumid ja seadmed:

9. 9 Seadmete loetelu internetist: WWW .ttu.ee/tribo

16. 16 Seadmed tugevuse ( tõmbe, surve, painde) , kõvaduse (nano, micro, macro) ja löögisitkuse määramiseks. Seadmed keemilise analüüsi määramiseks (s.h. ka ülitäpne O, N, H, C, S)

17. 17 4 . Näidisprojekt: NeTTUN : New Technologies for Tunnelling and Underground Works (Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogramm; FP7 2007 - 2013; leping 280712). www.nettun.org Kuluvosade kasutusaja pikendamine - > sai valmistatud umbes 20 erinevad materjale +patenditaotlus

3. 3 Sisu: • Sissejuhatus • Võimalused • Labor ja seadmed • Näidisprojekt

6. 6 Meie eesmärgid Säästa raha Arendada tooteid Suurendada ettevõte konkurentsivõimet

7. 7 2. Meie kompetentsid: [ Bhushan, ed. Modern tribology handbook. CRC press, 2000 ] Adhesioonkulumine Abrasiivkulumine Väsimuskulumine Korrosioonmehaanilinekulumine Kulumise põhilised eriliigid On võimalik katsetada meie laboris!!!

4. 4 1. Sissejuhatus : Triboloogia on teadusharu, mis käsitleb detailide hõõrdumist, määrimist ja kulumist . Kulumine on hõõrdumisega kaasnev tahke keha pinna järkjärguline purunemine ja sealt materjali eraldumine või pinna jäävdeformatsioonina ilmnev keha mõõtmete järkjärguline muutumine . Kulumise tagajärjel tekib kulum , mida iseloomustatakse sobivais pikkus - , massi - või mahuühikutes. Järeldus: kui on koormus ja liikumine - > siis tekib kulumine - >siis pöörduge www.ttu.ee/tribo

Views

 • 822 Total Views
 • 679 Website Views
 • 143 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 20 www.emliit.ee
 • 7 eml.aadb.ee