Liikmeks astumise avaldus

Ettevõtte nimi

Asutamisaasta

Põhikohaga töötajate keskmine arv

Müügitulu eelneval majandusaastal

Ekspordi osakaal müügikäibest

Põhitoodang või –teenused

Tehnoloogilised võimalused

Põhitellijad

Kontaktisik

Kontaktandmed (e-mail, telefon)

Ettevõtte kodulehekülg

Ettevõtte juht

Ettevõtte aadress

Registrikood

Avalduse esitaja nimi