IMECC ja Tallinna Tehnikaülikool kutsuvad osalema koolitusel "Robotiseerimine praktikas"

06. ja 07. märtsil 2019 viib IMECC koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga läbi kahepäevase praktilise õppe robotiseerimise valdkonnas.

Koolituse eesmärgiks on omandada praktilised teadmised robotite ehitusest ja kasutamisest tehnoloogiliste ülesannete lahendamisel ettevõttes.

Koolituse praktiliste ülesehituse tõttu on osavõtjate arv igal koolituspäeval piiratud.

Palume oma osavõtt kinnitada hiljemalt 01. märtsiks e-posti aadressil info@imecc.ee või IMECC veebilehel