Kuidas digitaliseerida tööstust Ingrid Joost

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

3.

11.

12.

13.

14.

15. LEAN ja digitaalsed lahendused

6. ERP JA MES SÜSTEEMID

10. Loo oma protsessidest ühtne ja terviklik arusaam!

5. DIGITAALSED TOOTEARENDUSE LAHENDUSED – CAD/CAM

8. Targad laos üsteemid

9. MILLEST DIGITALISEERIMIST ALUSTADA?

7. Intelligentsed tootmissüsteemid ja tehnoloogiad

4. MIDA ON VAJA TÖÖSTUSE DIGITAALSE LAHEN D USE JAOKS?

16. MILLISEID PROBLEEMID VÕIVAD ILMNEDA TÖÖSTUSE DIGITALISEERIMISEL?

17. TÄNAN, TÄHELEPANU EEST!

1. KUIDAS DIGITALISEERIDA T ÖÖSTUST? Ingrid Joost 2017

2. — Tööstus 4 . 0 on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside t õhusamaks kasutamiseks toetades uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike ärimudelite teket tööstuses . — T ootmise digitaliseerimine on kõige suurem osa Tööstus 4 . 0 kontseptsioonist . See tähendab erinevate kaasaegsete info tehnoloogi liste lahenduste koos rakendamist t ööstuses, et suurendada tulusid või alandada kulusid . — Uudsed tehnoloogiad – erinevate seadmete ja tehnoloogiate abil (sensorid, robotid , additiivtehnoloogiad jt . ) üh tse protsessivoo loomine ning selle juhtimine , planeerimine ja haldamine läbi digitaalsete süsteemide .

Views

 • 3369 Total Views
 • 2690 Website Views
 • 679 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 14 emliit.ee
 • 200 www.emliit.ee
 • 12 eml.aadb.ee:20110