Instrutec2017 Jüri Riives

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

14. Mõjude arvestamine ühe tulemusnäitaja (KPI) parendamiseks

17. Ettevõtte digitaliseerimise taseme määramise tulemus

18. © IMECC

1. Tööstusettevõtete digitaliseerimine praktikas J. Riives, T. Lelumees IMECC OÜ

20. Eesmärk pühendab abinõu Harmoonia Koostöö

6. Digitaliseerimise ulatus • Tootmise digitaliseerimise tasemeks on erinevate digitaaltehnikate rakendamise tase protsesside teostamisel laiendatud tarneahela (turundus, arendus, sisseost, tootmise ettevalmistus, tootmine, testimine, logistika, müük, müügijärgne teenindus, taaskasutus) ulatuses

2. Muutusteks valmisolek on paratamatus? Partii suurus 1 Kohe vaja Võimalikult odavalt Ülihea kvaliteediga

7. Tark tootmine • Tark tootmine toimub digitaalselt integreeritud süsteemides, kasutades oskuslikult suurt hulka süstematiseeritud andmeid ja teadmisi, et oskuslikult (kulusäästlikult, kvaliteetselt, kiiresti, jms) juhtida kõiki tootmise teostusega kaasnevaid protsesse nii ettevõttesiseselt kui ka laiendatud tarneahela ulatuses.

8. Tööstus 4.0 on tegelikkus Intelligentne tehas (Smart Factory ), kus toimub horisontaalse ja vertikaalse väärtusahela integratsioon ning kus üksikud (automatiseeritud) töökohad on suutelised iseseisvalt vastu võtma vajalikke otsuseid • Cyber - physical systems (CPS) and the Internet of Things (IoT)

21. Tänud! IMECC © www.imecc.ee info@imecc.ee

5. Protsesside digitaliseerimine • Protsesside digitaliseerimine tähendab arvutustehniliste meetodite ja vahendite kasutamist ettevõttes. • Tootmise digitaliseerimise eesmärgiks on integreeritud tootmine, mis tähendab erinevate allüksuste ja protsesside eesmärgipärast sidustamist, mis võimaldab lühendada tootmistsükli (tellimuse teostuse tsükli) kestvust ja automatiseerida tootmist.

19. Ettevõtte tulemuslikkuse arendusring Analüüs Uuringud Üld - koolitu - sed Case study Rahvus - vaheline kogemus Projekt ette - võttes

15. Teostuse monitooring IMECC - TTÜ Andmete kogumine, analüüs ja sõltuvuste määramine

13. Peamised takistused Tööstus 4.0 lahenduste juurutamisel Saksamaa ettevõtetes No Peamised probleemid Osatähtsus 1. Investeeringute tasuvuse ebaselgus 46% 2. Puudulikud teadmised ja kompetentse tööjõu puudus 30% 3. Standardite ja regulatsioonide puudulikkus 26% 4. Mittepiisav tugi 22% 5. Teatavad puudujäägid olemasolevas tehnoloogilises võimekuses 20% 6. Andmeturvalisuse probleemid 19% 7. Juhtkonna kõhklused 18% Allikas: Industry 4.0 opportunities and challanges of the industrial internet . Wolkmar Koch, Reinchard Geissbauer, PWC, 2015

16. Empty Palette Palette with a product a60 loader back frame Machine vision solution with LED lights system to identify the products U - shaped lifting table Safety fence around the FMS system Storage system for products and fixtures Robot welding cell, 6 - axis robot, L - positioner and loading system Storage robot for loading and retrieval of the products HMI (Human Machine Interface and controller for the storage system Automated stock solution for robot - cell service for Norcar BSB Eesti Ltd Project is made in cooperation with Norcar - BSB Eesti, IMECC, Eliko, TUT Norcar BSB Eesti AS

10. Küber - füüsikaline süsteem (CPS) • Küber - Füüsikaline Süsteem ( Cyber - Physical System – CPS) on termin, mis kirjeldab laia valdkonda erineva funktsionaalsusega keerulisi süsteeme, mis kasutavad erinevaid digitaaltehnoloogiaid (sh monitooring, andmeanalüüs, simulatsioon, otsustusteooriad, jms) füüsilistes tehnoloogilistes süsteemides.

9. Tööstus 4.0 põhikoostisosad Tööstus 4.0 Tööstus 4.0 Küber - füüsikalised süsteemid Uudsed ärimudelid Tööstusrobotid Targad otsustus - süsteemid Asjade internet Küberturvalisus Andmehaldus Pilvelahendused

11. Targad tehased ( smart factories) • energiaefektiivsed ja ressursisäästlikud tehnoloogiad • kiiresti ümberkonfigureeritavad ja adaptiivsed tootmissüsteemid • uudsed automatiseerimise, protsesside jälgimise ja terviklikult integreeritud infokommunikatsioonisüsteemid • kulusäästliku tootmise põhimõtted • kontaktivabad sensorite süsteemid • robotite massiline kasutamine

3. Vertikaalne ja horisontaalne integratsioon Kooperatsioon Partnerite võrgustik Tarnijate võrgustik Sisse - ost Toot - mine Logis - tika Planeerimine Klientide võrgustik Horisontaalne väärtusahel Tarnijad Ettevõte Kliendid Müük Toote ja tootmise arendus Planeerimine Sisseost Toot - mine Logistika Teenindus Ettevõtteülene IT Finants, juriidika Vertikaalne väärtusahel Ettevõte

4. Integreerimise eesmärk Konseptuaalne aren dus Toote - arendus Tehnoloogiline arendus Tootmine Müük ja müügi - järgne teenindus Tootmistsükkel Tootmistsükkel Konseptuaalne aren dus Toote - arendus Tehnoloogiline arendus Tootmine Müük ja müügi - järgne teenindus Agiilne tootmine Järjestikune tootmine

12. Digitaaltootmise võtmetehnoloogiad Võrgulahendused Tehnoloogilised lahendused Kasutajasüsteemid Internet Kohtvõrgud Asjade Internet (IoT) Seadmetevaheline kommunikatsioon (M2M) Asjade ühildatavus (Plug &Produce) Wi - Fi Web 2.0 Blootooth, NFC AML, XML Pilvelahendused HDMI ..... Kihtlisandus - tehnoloogiad (ALT) 3 - D printimine, lasersintering Küber - füüsikalised süsteemid (CFS) Robootika ja intelligentsed töökohad Sensorid ja hajusjuhtimise süsteemid Ennetav hooldus 0 - defektidega tootmine (ZDM) Logistika 4.0 Targad materjalid ja tooted E - õpe Andmeanalüütika ERP/PLM/MES CAD/CAM/CAQ MOMS/LIMS/CMMS SOA, SaaS Simulatsioon Modelleerimine AI lahendused (ekspertsüsteemid) Koostöörobotid “Peidetud” süsteemid

Views

 • 3021 Total Views
 • 2466 Website Views
 • 555 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 18 emliit.ee
 • 106 www.emliit.ee
 • 6 eml.aadb.ee
 • 18 eml.aadb.ee:20110