Instrutec 2017 Heiti Mering Reio Rahumägi

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

3.

22.

6. Hyrles Estonia valukohad

17. CadLink

19. GanttPlan

21. Real Time Factory

24. Operator interface

26. Persona

27. www.itl.ee/industry

15. © Tieto Corporation Internal 15

4. Hyrles Estonia Reio Rahumägi Hyrles Estonia, tootmisjuht

9. Digitaliseerimine on Hyrlesi valik “Eventually every company becomes software company” Andersen, 2002

1. Internal Industry / Tööstus 4.0 Leevendus äri valudele Reio Rahumägi Hyrles OÜ, tootmisjuht Heiti Mering Tieto Estonia AS, äriarendusjuht

10. Estonian ICT Cluster Industry 4.0 solution Tieto – Fujitsu – Columbus - Proekspert

8. L eida ja hoida kvalifitseeritud töötajaid • Motiveerida töötajaid võtma vastutus andmekvaliteedi eest • Vähendada planeerimata ületunde • Vähendada kulusid, mis tulenevad planeerimatusest (töötasu, küte, elekter jms)

11. IKT Klastri ettevõtete koostöös valmiv iNndustry 4.0 teenuste platvorm Real T ime F actory and Ganttplan CadLink Operator interface Persona Pilot factory industry 4.0 cluster

25. V aluleevendus – ressursihaldus Persona • Töögraafikute koostamine ja haldus • Lihtne töötasu ja boonuste arvestus • Töötajatele iseteenindus

18. Valuleevendus – peenplaneerimine (Ganttplan) • Automaatne tootmisplaani ümberarvutus • Üle 48 tunni vaade tootmistellimustele • Paindlik tellimuste haldus • Ressursside efektiivsem kasutus läbi parema planeerimise

7. Madal tootlikkus • Saavutada + 40% kõrgema tootlikkuse olemasolevate ressurssidega • Saavutada e nam kui 48 tunni ennustus • Integreerida eri süsteemidesse koondnud info • Saavutada suurem paindlikus otsuste langetamise

16. Valuleevendus - CadLink • Vähendab BOM * ja routing sisestusaega ja vigasid • Kiirendab toote ettevalmistust • Kiirendab tootmisprogrammide ja seadmete ettevalmistust *BOM - Bill of material, assembly pieces

12. Eesti iN ndustry 4.0 piloot Real Time F actory Ganttplan Operator interface Persona CadLink ERP Digia ( SAP, MS Dynamics 365, Digia , Monitor ...)

5. Ettevõtte profiil – Hyrles Estonia • Lehtmetall tooted ja komplekteerimine • CAD/CAM production • 2016 Net Sales 5 M EUR • 80 töötajat, 4300 m2 tootmispinda • Asutatud 2008

23. Valuleevendus – o per a ator i vaade ( Yoshi ) • Paberivaba tellimuste haldus • Tagab reaalajs algandmed otse tootmisest • Tööaja arvestus läbipaistvam • Muudab rutiinse töö hasartseks (mäng)

20. Valu leevendus - Real Time Factory • Seadmete kasutusefektiivsus OEE * • R eaalajas ülevaade, kes, mida ja miks teeb või tegi. • Ülioluline tagasiside planeerimiseks • Eri tootjate seadmete ühendamine üheks tervikuks *OEE - Overall eqipment efficiency

2. Tööstuse üldine valu Tootmisettevõtted (Madal tootlikkus) • Kvalifitseeritud tööjõu puudus • Planeerimine, ennustus ja pandlikkus • Tarkvara integratsioon • Lubaduste täitmine ja pakkumiste ajastamine • Masinapark koosneb reeglina eri tootjate seadmetest Masinate hooldus (Kulude optimeerimine) • Tööjõu efektiivsus ( cost saving ) • Kvalifitseeritud tööjõud puudus • Kasutuse ülevaade pärast müüki • Seadmete kaughaldus ja - hooldus • Palju eri aegadel toodetud masinaid

13. Eesmärgid ja teekaart Esmane faas (integratsioon): Digitaliseerida põhiprotsessid: • Tootmistellimuste ettevalmistus ( Cad - Machinery - ERP) • Tootmisplaani automatiseerimine • Seadmete koormatus (OEE) • Personali haldus • Operaatori töölaud (paberivaba tootmine, tellimuste juhtimine jms) Innovatsioooni faas Tehnoloogia võimalused: • Mobiilsed kantavad seadmed • Liitreaalsus, tehisintellekt • Reaalajas kulude ja tootmise ülevaade ( resources , equipments ) • Automaatne kvaliteedikontroll • Ribakoodi trükk vms.. • ...

14. © Tieto Corporation Internal Teenuse ülesehitus 14 Tieto & ICT Cluster PaaS : • Machine connectivity • Real time data collection and operaator’s dashboard • Automated production planning • Cad - ERP BOM data integration • Integrated HRM and payroll • Secure access across devices including mobile Factory Area TWS1 Router Showroom (connection to Web Portal) Tieto’s Quuppa server (GB brix) Tieto’s Data Collector (ARC - 1123) Robustel 3G router VPN ( websocket ) Laser (lighthouse) Adam link module Tieto’s Web Portal Analytics tools (database etc ) Ganttplan ( planning ) DB Link Telematics server Tieto Cloud (Azure) TWS2 FWC FWS Painting IBM iSuite Digia ERP Persona (HRM & payroll ) DB Link Yoshi ( Gamefication UI) Cad Link

Views

 • 2960 Total Views
 • 2368 Website Views
 • 592 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 18 emliit.ee
 • 126 www.emliit.ee
 • 13 eml.aadb.ee:20110