Renditööjõu ja hooajalise tööjõu kaasamise seminar

04/11/2017 09:30 to 04/11/2017 14:16 (Europe/Tallinn)

Tallinn, Estonia


Jaanuaris jõustusid välismaalaste seaduse muudatused, millega lihtsustati välismaalaste värbamist ja Eestisse tööle asumist. Mida tähendavad muudatused ettevõtetele, kes renditööjõudu kasutavad – sellest saabki seminaril aimu. Lisaks antakse seminaril ülevaade töölepingu seaduse lihtsustustest alaealiste värbamisel ning samuti seadusandlikust raamistikust renditöötaja palkamisel EL-siseselt.


Sihtrühm: renditööjõudu juba kasutavate ettevõtete tegevjuhid, personalispetsialistid ja –juhid või ettevõtete, kes alles kaaluvad selle variandi kasutamist.


9.30 Registreerimine

10.00 Avasõnad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsilt ja Masinatööstuse Liidu juhatuse esimehelt

10.10 Politsei- ja Piirivalveameti kogemus lühiajalise töötamise registeerimisel ja elamislubade väljastamisel renditöötajate Eestisse toomisel kolmandate riikide kodanikele. – Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti peaekspert Ettekandes antakse ülevaade: - Mis on olnud Politsei- ja Piirivalveameti senine praktika lühiajalise töötamise registeerimisel ja elamislubadel väljastamisel renditöötajatele kolmandatest riikidest pärit kodanikele? - Missuguste on välismaalaste seaduse jaanuaris jõustunud muudatused, mis enim mõjutavad renditööjõu kaasamist? - Kelle poole ettevõte, kel huvi renditöötajaid kolmandast riigist kaasata, nõu saamiseks pöörduma peaks?

10.45 EURESe kogemus tööjõu vahendamisel Euroopa Liidu liikmesriikidest. – Marta Traks, EURES Eesti juht

11.10 Aran Farming kogemuslugu renditööjõu kasutamisel. – Paavo Otsus, ARAN PM OÜ tegevjuht

11.40 Hollandi näide paindliku tööturu kujundamisel. – Jacco Adriaanse

12.10 Lõuna

12.45 Töölepingu seaduse muudatused alaealiste värbamisel. – esineja kinnitamisel Ettekandes antakse ülevaade: - Missugused on peamised muudatused alaealiste töötajate kaasamisel? - Missugust tuge pakub alaealiste töötajate kaasamisele riik?

13.15 Õpilasmalev kui sild noore ja tööandja vahelOtt Väli on SA Õpilasmalev juhataja. Marko Aleksejev on SA Õpilasmalev kliendihaldur-logistik

13.45 Ahtol AS kogemuslugu õpilasmalevaga koostööst. – Olari Püvi, Ahtol AS

14.15. Seminari kokkuvõte ja lõpp


Registreerimine: kuni 7. aprillini 2017.

Osalustasu: 30 € + km (EKTK ja EML liikmele), 60 € + km mitteliikmele

Lisainfo:

Merit Fimberg-Espuch

merit@koda.ee

+372 604 0078

Where

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA MTÜ
Toom-Kooli 17
    Tallinn Harju maakond 10130
    Estonia

When

From 04/11/2017 09:30
To 04/11/2017 14:16

Organizer

EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA MTÜ

Social Stream