Idee Garage – Industry 4.0- toome innovatsiooni tööstustesse!

06/16/2017 09:30 to 06/16/2017 17:00 (Europe/Tallinn)

Tallinn, Estonia


Ürituse eesmärk

Idee Garage- Industry 4.0 eesmärk on kokku koguda ja selgepiirilisemaks muuta tööstusvaldkondade tootmisprotsesside ja tootearendusega seotud kitsaskohad. Lisaks hinnatakse juba kasutusel olevaid lahendusi.

Idee hackaton on esimeseks tegevuseks Industry 4.0 programmist, mis on seotud tööstuse digitaliseerimise, uudsete lahenduste kasulevõtmise ja seega ka konkurentsivõime tõstmisega.

Ürituse formaat

Lai valik osalejaid erinevatest valdkondadest. Ootame näha osalejaid ettevõtete erinevatelt tasanditelt, et kokku saada laiema spektrumiga osalejaskonda. Kõrgelt kvalifitseeritud mentorid, juhitud ajurünnakud, mis toetab ideede kogumist ja arendamist juba enne prototüüpide loomist ning on hädavajalik eelsamm, et edasiste Industry 4.0 jätkutegevuste raames prototüübini jõutaks. Garage48 poolt lisanduvad IT-spetsialistid, start-up sektori ettevõtjad, disainerid ja üliõpilased ning teadlased.

Kokku ootame osalejaid 100 ringis.

Ajurünnaku käigus luuakse pind uute ideede tekkeks ning formuleerimiseks, arutatakse tekkinud ideede tehnoloogilise ja ärilise potentsiaali ning reaalse lahenduse loomise võimalikkuse üle.

Milleks osaleda?

Kasu ettevõttele:

 • Võimalus kaardistada ja hiljem lahendada ettevõtte-ja sektoripõhiseid kitsaskohti (kasutades ettevõtte väliseid eksperte);

 • Rakendada töötajate seni avastamata potentsiaali (oskusi ning ideid) ettevõtte arenguks;

 • Arendada alt-üles ideede korjet edaspidiselt tööprotsessides;

 • Uute tehnoloogiliste lahenduste arendamise ja ning hilisem juurutamise kogemus;

 • Võimalus kasutada mainekujunduses (atraktiivne tööandja, innovaatiline ettevõte, arvamusliider jne).

Kasu ettevõtte töötajale

 • Leida lahendusi enda töös (ettevõttes) esinevatele kitsaskohtadele;

 • Võimalus luua toode v teenus, millel oleks potentsiaal ka eraldiseisva ettevõttena;

 • Võimalus saada tuttavaks startup-maailma -ja suhtumisega;

 • Suhelda töökeskkonnast väljaspool olevate kohalike ja välisekspertidega;

 • Proovile panna enda teadmised ja oskused;

 • Arendada enda meeskonnatöö ja projektijuhtimise oskuseid;

 • Jätkata oma projektiga Industry 4.0 projekti raames.


Ettevalmistavad tegevused

 Osaleval ettevõtte töötajal võiks olemas olla probleem mis tuleneb ettevõtte või sektoripõhisest kitsaskohast (nt andmete/toorme vms liikumine, mõõdikud, logistika, tootmisprotsess vm), mida ta on valmis jagama ka teistega. Ootame liituma ka neid, kel selgepiiriline probleem puudub, kuid on olemas mõtteid, kuidas ettevõtte igapäevane töö efektiivsemaks muuta.

Ideehackatoni tulemus

On kindlapiirilisemad ja spetsiifilisemad probleemid, koos 90 minutilise presentatsiooniga, et võtta kiirelt ja konstruktiivselt kokku probleem, mis edasiste Industry 4.0 jätkutegevuste raames lahenduse leiaks.

Jätkutegevused

Väljapakutud probleemipüstitusest lähtuvalt hakatakse koostöös kokkupandava meeskonnaga töötama prototüübi kallal, mis arendatakse välja Industry 4.0 jätkutegevuste raames (2017 sügis- 2018 talv).

Kellele?

Idee päevale ootame eelkõige masina- ja metallitööstuse, elektroonikatööstuse ettevõtete oskustöötajaid, (tipp)spetsialiste ning keskastmejuhte, erinevatest valdkondadest, sh tootmiskorraldus-, arendus-, turundus-, müügi või finantsosakonnast. Spetsialistide ülesandeks ideepäeval on tutvustada probleemi või kitsaskohta, mis vajab lahendust. Ühest ettevõttest oleks hea saada rohkem, kui üks esindaja, kuid see ei ole mingil juhul nõue. Lisaks liituvad ka iduettevõtjad, tudengid, , IT-spetsialistid, turundajad, visionäärid ja projektijuhid, kelle abiga esialgne probleem jõuab konkreetsete lahendusteni.


Orienteeruv päevaplaan:

09:30-10:00 Kogunemine, hommikukohv ja suupisted

10:00-10:10 Tervitus, sissejuhatus päeva korraldusse ja eesmärkidesse - Garage48

10:10-10:50 Sissejuhatus valdkonda, mida häkitakse: tehnoloogilised lahendused tööstusvaldkonnas

10:50-11:15 Sissejuhatus ajurünnakusse - Garage48

    - mis asi on G48,

     - ajurünnaku eesmärgid, formaat,

     - idee vormistamine

11:15-11:30 Ajurünnaku tiimidesse jagunemine tekkinud ideede põhjal

11:30-13:00 Esimene ajurünnaku sessioon

13:00-14:00 Lõunasöök

14:00-15:30 Teine ajurünnaku sessioon

15:30-15:45 Paus: kohv ja suupisted

15:45-16:00 Kuidas ideed esitleda ( pitch training ) - Garage48

16:00-17:00 Ideede esitlemine 90-sekundilise pitch’i ehk esitlusena ja tagasiside


Rohkem infot ürituse kohta:

http://garage48.ee/events/idea-garage-industry-4-0 


Lisainfo ja registreerimine:

Anette Järvpõld

5240188

anette.jarvpold@mkm.ee

Arendusvaldkonna peaspetsialist

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Where

Lift99
Telliskivi 60a
    Tallinn Harju maakond
    Estonia

When

From 06/16/2017 09:30
To 06/16/2017 17:00

Organizer

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Social Stream