Üleskutse esitada kandidaate konkursile "Tark tööstur"

Eesti Inseneride Liit koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega tunnustab ja tutvustab „Tark tööstur“ auhinnaga Eesti innovaatilisemaid tööstusettevõtteid, kes on viimase aasta jooksul tootmise efektiivistamiseks automatiseerinud ja digitaliseerinud ettevõttes protsesse.

Auhinnaga tõstetakse esile ettevõtjaid, kes on panustanud Eesti majanduse lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvule ning aidanud nii kaasa kogu Eesti konkurentsivõime kasvule.

“Targa töösturi” auhind antakse välja kolmes kategoorias:
Tark tööstur - Aasta Tegija üle 250 töötajaga tööstusettevõte
Tark tööstur - Aasta Aatomik väike- või keskmise suurusega tööstusettevõte
Aasta Digialgatus erialaliit või valdkondlik ettevõtjate liit, mis on olnud automatiseerimisel /digitaliseerimisel eeskujuks ja toetanud teisi protsessi läbiviimisel.

Auhinna kandidaatide esitamise tähtaeg on 11. veebruar 2019 kell 11:00. Auhinnad antakse üle pidulikul aktusel.

Auhinnale saab esitada ettevõtteid:
1) kes vastavad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodile mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B);
2) kes vastavad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodile töötlev tööstus (EMTAK 2008 jagu C), välja arvatud tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 12).

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab Inseneride Liidu moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ajakirjanduse ja Tallinna Tehnikaülikooli esindajad.

Statuut ja kandidaadi esitamise ankeet